Scroll naar beneden voor meer informatie

 

Manuele therapie bij kinderen ( KISS concept)

Het KISS-syndroom is een Duits begrip en staat voor Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Storungen. Dit begrip kan vertaald worden als: stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby door functiestoornissen in de bovenste nekgewrichtjes. Deze gewrichtjes en spiertjes tussen het hoofd en de drie bovenste nekwervels spelen een grote rol in de ontwikkeling van de motoriek en het evenwicht van de baby.

Een gefixeerde foutieve stand van de wervels in dit gebied geeft een abnormale rek op banden, kapsels en spieren en veroorzaakt daardoor een niet correcte informatie naar de hersenen. Mogelijk gevolg is een niet correcte aan- of bijsturing van de houding en problemen in het bewegen en de houding. Daarnaast veroorzaakt zo'n foutieve stand ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn (huilbaby's).

De functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces.

Vroege kenmerken:

· het hoofdje staat scheef en wordt naar een kant gedraaid.
· a-symmetrisch schedeltje.
· het kind huilt veel en slaap slecht, is prikkelbaar.
· het rugje trekt scheef weg (scoliose).
· een sterke neiging tot overstrekken.
· een a-symmetrische heupontwikkeling.
· a-symmetrisch bewegen van armen en benen .
· slikklachten en makkelijk overgeven.
· Bij aan- en uitkleden is er vaak protesthuilen.

Het gespecialiseerd manueeltherapeutisch onderzoek bestaat uit:

· gesprek en informatie door de ouders
· observatie van het kind.
· bewegingsonderzoek, testen ter beoordeling van de asymmetrie.
· palpatie van de wervelkolom en het bekken.
· zo nodig het laten maken van röntgenfoto's in overleg met de verwijzer.

Functiestoornissen van de wervelgewrichtjes kunnen met manuele therapie worden opgeheven, waarmee de mogelijkheid tot een normalere motoriekontwikkeling wordt gecreëerd. Veel mensen denken bij manuele therapie gelijk aan kraken van de gewrichten, maar deze vorm van therapie is heel mild. De betrokken nekgewrichtjes worden gecorrigeerd. De behandeling is zo subtiel dat ze aan het oog van een leek vaak voorbij gaan. Indien nodig worden ook het bekken en de heupjes in de behandeling meegenomen. Gezien de zachte behandeltechnieken kan gesteld worden dat deze therapie ongevaarlijk is. Daarbij krijgen de ouders adviezen en oefeningetjes mee. Vaak zijn slechts enkele behandelingen al voldoende.

In onze praktijk is er een nauwe samenwerking met de kindertherapeut, zodat indien noodzakelijk ook zijn kennis en expertise ingezet kan worden. Het is altijd zinvol om tijdig via uw huisarts, kinderarts of CB-arts te zoeken naar een verklaring voor de lichamelijke en/of mentale problemen van uw kind. Het KISS-syndroom kan een verklaring zijn. Zuigelingen kunnen vanaf een leeftijd van ongeveer 3 maanden (of eerder, bij ernstige huilbaby's en baby's met een gefixeerde scheef nekje) behandeld worden.

Meer informatie:

www.kiss-kinderen.nl
www.kisskids.nl

U kunt in onze praktijk terecht bij Jolanda van der Peet, geregistreerd manueel therapeute.