Scroll naar beneden voor meer informatie

 

Nieuwsberichten

01-05-2020

Revalidatie na Corona

Merel Duijn is lid van het COPDnetwerk NoordWest. Dit is is een samenwerkingsverband van de Noordwest Ziekenhuisgroep met eerstelijns fysio- en oefentherapeuten voor de behandeling en begeleiding van mensen met COPD.

Bent u verwezen voor revalidatie na corona?

De aangesloten praktijken binnen het COPDnetwerk NoordWest zijn toegerust om u te begeleiden bij uw revalidatie.

Waarom revalideren na corona?

Patiënten met het Coronavirus (COVID-19) kunnen ernstige klachten ontwikkelen, waarbij een ziekenhuisopname of zelfs Intensive Care opname noodzakelijk is. Als mensen weer opknappen na een infectie en met ontslag gaan uit het ziekenhuis, kan begeleiding bij de revalidatie noodzakelijk zijn. In ernstige gevallen zal dit in een revalidatiecentrum gebeuren. In minder ernstige gevallen kan het via een fysiotherapiepraktijk bij u in de buurt. De fysiotherapie heeft als doel het ondersteunen van de ademhaling, het verbeteren van het lichamelijk functioneren en vertrouwen in herstel, verminderen van angst en verkleinen van de kans op complicaties.


Nieuwsberichten

07-04-2020

Oefeningen voor thuis via ons YouTube kanaal

Omdat de behandelmogelijkheden in de praktijk beperkt zijn hebben wij een aantal top modellen bereid gevonden oefeningen voor te doen die gemakkelijk thuis uit te voeren zijn. Bekijk ze eens en doe er je voordeel mee.

https://m.youtube.com/watch?v=8hDTH98O69g&feature=youtu.be

04-07-2019 

Spalken en handtherapie effectief bij artrose van het duimgewricht bron fysioforum)

Patiënten kiezen veel minder vaak voor operatie dan gedacht

Het behandelen van patiënten met artrose aan de duim door middel van handtherapie en spalken, zorgt voor minder pijn en een betere handfunctie dan eerder bekend was. Dat blijkt uit het onderzoek van promovendus Jonathan Tsehaie, aangesloten bij de Xpert Clinic en het Erasmus MC in Rotterdam. De NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) schat dat ongeveer één miljoen vrouwen boven de 55 jaar afwijkingen heeft in het duimbasisgewricht. Daarvan kampt een deel met klachten zoals zeurende pijn en een afwijkende stand van de duim. Momenteel worden verschillende chirurgische en niet-chirurgische behandeltechnieken toegepast bij deze vorm van artrose. Vanwege schaars onderzoek met wisselende uitkomsten werden niet-operatieve ingrepen zoals spalken en handtherapie als weinig effectief gezien, tot vandaag. Tsehaie promoveerde op 3 juli aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Advertentie:

Artrose aan de duim (ook wel duimbasisartrose) is een chronische gewrichtsziekte, die vooral vrouwen op latere leeftijd treft. Bij artrose slijt de kraakbeenlaag, waardoor de botten direct met elkaar in contact komen. Het levert pijnklachten op en vaak kunnen patiënten steeds moeilijker knijpbewegingen maken, zoals potten opendraaien of schrijven. De oorzaak van deze vorm van artrose is bijna altijd onbekend.

Eerste onderzoek op grote schaal

Voor de behandeling van duimbasisartrose zijn de afgelopen decennia vele niet-chirurgische en chirurgische behandelingen bedacht. Niet-operatieve ingrepen zoals spalken en handtherapie worden vaak ingezet, echter was de effectiviteit tot nu toe onbekend. Het onderzoek van Tsehaie is het eerste dat het effect van deze niet-chirurgische ingrepen op grote schaal in kaart heeft gebracht. In zijn onderzoek heeft hij 809 patiënten met duimbasisartrose onderzocht. Zij ondergingen 3 maanden lang een gecombineerde behandeling van spalken en handtherapie. Voordat ze behandeld werden is de mate van pijn en functie gemeten en een jaar na de ingreep weer. Dit gebeurde aan de hand van verschillende schalen met scores van 0 tot 100. Hogere scores op de pijnschaal (Visual Analogue Scale) geven verslechtering aan (0=pijnloos tot 100=ergst mogelijke pijn) terwijl bij de functieschaal (Michigan Hand Questionnaire) een hogere score een verbetering aangeeft (0=geen functie tot 100=perfecte functie). Gemiddeld gaven de patiënten aan 34% minder pijn te voelen na de behandeling dan ervoor (pijnscore van 62 naar 41). Verder blijkt dat de ingreep ook effectief is voor patiënten in een vergevorderde stadium van duimbasisartrose, die vaak kampen met meer pijn en bewegingsbeperking. Deze groep gaf aan na drie maanden gemiddeld 39% minder pijn te voelen dan voor de behandeling (pijnscore van 90 naar 55). Ook het functioneren van de hand gaat er op vooruit, zij het minder hard en vooral in de eerste zes weken. De patiënten ervaren gemiddeld 9% verbetering van de handfunctie (functiescore van 65 naar 71,5).
Slechts 15% van alle patiënten besluit om na de behandeling nog een chirurgische ingreep te ondergaan. Waarom patiënten overgaan tot een chirurgische ingreep moet blijken uit vervolgonderzoek. Tsehaie hoopt dat door dit grootschalig onderzoek hij bijdraagt aan betere zorg voor patiënten met deze vorm van artrose: “Hopelijk zien artsen door deze resultaten in dat niet alleen een chirurgische ingreep maar ook de combinatie van spalken en handtherapie een reële optie is bij de behandeling van duimbasisartrose”, aldus Tsehaie.

Het volledige onderzoek is via https://repub.eur.nl/org/9755 gepubliceerd.


13-06-2019: Artrose Netwerk

Een aantal fysiotherapiepraktijken en huisartsen uit de regio Alkmaar en Den Helder hebben met de orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep de handen ineengeslagen om samen de behandeling van knie- en heupartrose te optimaliseren. Deze fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen werkten al samen binnen Netwerk Orthopedie. Ook onze praktijk is aangesloten bij het artrose netwerk.

Wat bieden wij u?

Het Netwerk Artrose biedt u een netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen die sámen de meest optimale behandeling van uw artrose nastreven. Daarbij bieden wij u heldere informatie over de diagnose artrose en een duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

Voldoende bewegen en thuis oefenen zijn een cruciaal onderdeel van de behandeling van artrose. De oefeningen zijn opgesteld en voor u geselecteerd in overleg met READE, hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Met deze oefeningen zijn goede resultaten behaald – minder pijn en verbetering van dagelijkse beweging – door patiënten met een milde maar ook ernstige vorm van artrose. Binnen onze praktijk hebben alle fysiotherapeuten de nascholing artrose van heup en knie  van het KNGF gevolgd en is Jolanda van der Peet coördinator van de praktijk.

11-02-2019: Nieuwe promo:

Omdat het al weer bijna een jaar geleden was dat we ons laatste wachtkamer filmpje hebben gemaakt heeft Gerard een nieuwe gemaakt.

Bekijk hier de promo:


24-11-2018:

De beste zorgverzekering voor 2019:

Ook dit jaar krijgen we weer veel vragen over het verzekeren van fysiotherapie, het blijft een moeilijke materie. Het moeilijkste vinden we het uitleggen van de behandelindex. U "koopt" een polis voor 32 behandelingen, maar de fysiotherapeut moet bij veel verzekeringen zich houden aan een behandelindex. Dit is het landelijk behandelgemiddelde van een bepaalde aandoening. Het KNGF (onze beroepsvereniging) heeft een en ander duidelijk op de consumentensite uitgelegd.

Voor informatie kunt u het beste op deze <link> klikken. Ook op onze site staat informatie bij de veelgestelde vragen en bij de nieuwsberichten ( scroll verder naar beneden).

09-10-2018

Nieuwe folder:

Suzan heeft een nieuwe folder gemaakt over oedeemtherapie. U kunt hem hier downloaden en bekijken wat voor verschillende soorten oedeem er zijn en wat er aan gedaan kan worden binnen de oedeemtherapie; Klik hier voor het downloaden van de folder:

Uitbreiding diensten.

12-07-2018:

Afgelopen week heeft Merel de cursus Mylogenics Activation succesvol afgerond. Tijdens deze cursus kwam onder andere het snel opsporen en wegnemen van dysfuncties in spieren aan bod. Het activeren van Neurolymfatische punten, voor het stimulerren van het zenuwstelsel (en werking van de spieren). Deze activatiepunten zijn ook toe te passen tijdens de Medische Fitnesstraining. 
Interessante website: https://www.overloadworldwide.nl/about-us/

Via de cursus Egmond-Schuitemaker protocol bij a-specifieke en mild specifieke schouderpijn heeft Merel zich verder verdiept in het onderzoeken en behandelen van schouderklachten. Zoals het behandelen van schouderpijn, functiestoornissen nek en bovenrug, coordinatiestoornissen van de schouder, instabiliteitsklachten, Frozen Shoulder of post-operatieve revalidatie. 

Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering

Nieuwsbericht | 01-06-2018 | 16:00

Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat meer aandacht voor preventie zal leiden tot minder beroep op andere vormen van zorg en meer participatie.

Minder eten, meer bewegen

GLI is gericht op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding minder te eten, meer te bewegen en met psychologische ondersteuning te werken aan gedragsverandering.

Minister Bruins: “Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruit gaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen. Dat is mooi: winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler.”

Staatssecretaris Blokhuis: “Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Deze maatregel draagt daar heel concreet aan bij. Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. We gaan er vanuit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”

 COPD

Verder zijn er per 1 januari 2019 nog een aantal wijzigingen in het basispakket. 

Naast de introductie van GLI in het basispakket, wordt de aanspraak op zittend ziekenvervoer verruimd. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (anders dan met de ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles als deze samenhangt met de behandeling. Ook wordt vanaf 1 januari 2019 oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD. Ook worden de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen volgens afspraak in het regeerakkoord gemaximeerd op 250 euro per jaar. Dit is een belangrijk onderdeel van het pakket aan maatregelen om de stapeling van zorgkosten te voorkomen.


 

22-03-2018:Fysiotherapeut de Specialist in Beweging

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO; Physiotherapists 2264) is de professie fysiotherapie een niet paramedisch beroep aangezien de fysiotherapeut niet onder begeleiding of toezicht staat van een arts. De Amerikaanse, Nederlandse en Indiase beroepsverenigingen omschrijven de fysiotherapeut als de specialist in beweging.Fysiotherapeuten geven behandeling met fysieke middelen en schrijven in de meeste landen geen medicijnen voor. De WHO stelt dat deze fysieke middelen zich laten omschrijven als revalidatieprogramma’s die fysiotherapeuten plannen, uitvoeren en implementeren welke menselijke motorische functies verbeteren of herstellen, bewegingsmogelijkheden maximaliseren, pijnsyndromen verlichten en behandelen of  voorkomen fysieke uitdagingen geassocieerd met blessures, ziekten en andere beperkingen. Zij passen een breed scala aan fysieke therapieën en technieken toe zoals beweging, echografie, verwarming, laser- en andere technieken. Ook kan men mogelijk programma's voor screening en preventie van veel voorkomende fysieke kwalen en aandoeningen ontwikkelen.De fysiotherapeut is geen paramedicus. Zij zijn specialisten op het gebied van beweging.

 

28-11-2017

Meer dan de helft van de Nederlanders loopt onnodig lang door met fysieke klachten, meestal omdat ze hopen dat het vanzelf overgaat. Ook is het voor veel mensen onduidelijk of een verwijzing nodig is voor een bezoek aan de fysiotherapeut en of fysiotherapie onder de basisverzekering valt.

Dat blijkt uit het onderzoek Fysiotherapie:een kwantitatief onderzoek over fysiotherapie onder de Nederlandse bevolking, waarvoor 1.067 Nederlanders zijn ondervraagd.

Uitstelgedrag

Van de ondervraagden wacht 34 procent enkele weken tot een maand met een bezoek aan de fysiotherapeut, 22 procent blijft langer dan een maand doorlopen met klachten, of neemt helemaal geen contact op. De voornaamste reden voor dit uitstelgedrag is de hoop dat de klachten vanzelf overgaan. Anderen gaan liever eerst naar de huisarts of zien op tegen de kosten van een bezoek aan de fysiotherapeut.

Verwijzing

Over hoe je bij de fysio terechtkomt, bestaat sowieso onduidelijkheid. Meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) denkt voor de fysiotherapeut – altijd of in sommige gevallen – een verwijzing van de huisarts nodig te hebben. Dit klopt niet. Hoewel huisartsen kunnen verwijzen, is er in ons land sprake van ‘Directe Toegang Fysiotherapie’. Een verwijzing is daarom niet nodig (hoewel sommige zorgverzekeraars bij bepaalde chronische indicaties wél een verwijzing vragen).

Aanvullend verzekerd

34 procent van de Nederlanders denkt dat fysiotherapie onder het eigen risico valt. De helft van de respondenten geeft aan aanvullend verzekerd te zijn voor fysiotherapie.

Positief over fysiotherapie

Ondanks dat Nederlanders een bezoek aan de fysiotherapeut om verschillende redenen uitstellen, zijn ze zeer lovend over de beroepsgroep. Zeven op de tien respondenten ziet de fysiotherapeut als ‘dé specialist in houding en beweging’ en maar liefst 85 procent toont zich positief over de gekregen behandeling en geeft aan zich na afloop beter te voelen.

Drempel moet omlaag

“We zijn natuurlijk blij met de goede beoordeling”, zegt Guusje ter Horst, bestuursvoorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). “Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij het in de hand houden van de zorgkosten in Nederland. Uit eerder onderzoek bleek al dat hogere zorgkosten door ziekenhuisopname of operatie kunnen worden voorkomen door eerder naar de fysiotherapeut te gaan. Dit nieuwste onderzoek bevestigt dat we de mogelijkheden en meerwaarde van fysiotherapie nog beter onder de aandacht moeten brengen, bij zowel het brede publiek als bij huisartsen en specialisten. Zeker niet alleen vanwege de besparing op zorgkosten maar vooral in het belang van goede zorg in de buurt voor de patiënt.” 

BRONKNGF


18-11-2017.

Contracten 2018

Alle zorgverzekeraars moeten u nu een nieuwe polis hebben aangeboden voor het nieuwe jaar.  Naast de verplichte basisverzekering kunt u ook een aanvullende verzekering afsluiten. Fysiotherapie wordt voor een groot gedeelte uit de aanvullende verzekering vergoed en veel verzekeraars adverteren dan ook met hun aanbod fysiotherapie in de aanvullende verzekering. Het is goed om te weten dat fysiotherapie Daalmeer met alle verzekeraars weer een contract heeft afgesloten. In zo'n overeenkomst  zijn bepalingen opgenomen over kwaliteit,declaratieverkeer, inrichtingseisen, administratie en nog vele andere bepalingen. De zorgverzekeraar wil garanderen dat er voor een goede prijs, goede kwaliteit wordt geleverd. Een methode om te kijken of de fysiotherapeut doelmatig werkt is het vergelijken van het behandelgemiddelde van de praktijk met het landelijk behandelgemiddelde. De zorgverzekeraar meet dit via een behandelindex.

Spiegelinformatie

Fysiotherapeuten krijgen van zorgverzekeraars elk kwartaal of half jaar zogenaamde spiegelinformatie toegestuurd. Met deze informatie kan een behandelaar zien hoe zijn praktijk het doet ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde en eventueel bijsturen als hij te hoog zit. De gemiddelde index is 100. Dit staat symbool voor het landelijke gemiddelde. Een index boven de 100 geeft aan dat de therapeut gemiddeld meer behandelingen per klacht geeft dan zijn collega's. Bij een index onder de 100 behandel je minder vaak. De therapeuten krijgen geen inzage in de cijfers van andere praktijken, ze kunnen de index alleen narekenen op basis van hun eigen gemiddelde. 
De verzekeraars zeggen de behandelindex zorgvuldig te berekenen. Ze houden rekening met factoren als leeftijd, geslacht en zwaarte van de aandoening. Patiënten met een chronische indicatie worden anders gewogen dan patiënten met acute klachten.

Consequenties

Als je een aanvullend pakket voor fysiotherapie hebt afgesloten ga je er van uit dat je goed verzekerd bent. Maar fysiotherapeuten trekken aan de bel omdat ze de zorg niet meer kunnen garanderen. Dit betekent, sinds 2016, dat je niet zomaar onbeperkt fysiotherapie kunt krijgen omdat je je daarvoor verzekerd hebt.  Want als een fysiotherapeut te veel behandelingen geeft dan heeft dat consequenties voor zijn behandeltarief. Dit komt door de voorwaarden die de zorgverzekeraars koppelen aan de contracten met therapeuten. Zit je boven de behandelindex, dan krijg je een paar euro minder per behandeling en als de verschillen erg groot zijn dan moet de gehele praktijk een effectiviteitstraject volgen ( en zelf betalen) of wordt er voor het volgend jaar geen nieuwe overeenkomst aangeboden. Dit effect speelde al in 2016 en avrotros heeft daar toen ook een uitzending aan gewijd. Helaas zijn er voor 2018 geen veranderingen in het systeem en zeggen de verzekeraars nog steeds dat dit nodig is om efficiënte en kwalitatieve zorg te leveren.
Het zijn vooral de mensen binnen het systeem die zich met complexe en chronische klachten bij de therapeut melden, die de behandelindex negatief beïnvloeden. En dit zijn nu juist de mensen die de zorg het hardst nodig hebben. De fysiotherapeut moet echter continue zijn behandelindex bewaken. Dit geeft zeer ongewenste situaties binnen de behandelrelatie patiënt-klacht-fysiotherapeut maar waar wij helaas mee te maken hebben.
 Hierbij de link naar de uitzending van 2016 over de contracten 2017.
Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland praat in de studio over de gevolgen van de behandelindex voor de patiënt.

https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/11-10-2016/de-behandelindex/

03-11-2017

Nieuwe website

 

Als u al eens eerder onze website heeft bezocht zult u vanaf 1 november 2017 merken dat deze is aangepast. Hoofdreden is dat wij onze website en m.n. het verkeer via het aanmeldingsformulier wilde laten verlopen via een beveiligde website ( te herkennen aan het https symbool voor de titel van de website). Daarnaast was een nieuw "jasje" na 5 jaar ook geen overbodige luxe. We hopen dat u de informatie kunt vinden die u zoekt en voor opmerkingen en vragen kun u ons altijd mailen via ons email adres   praktijk@fysiotherapiedaalmeer.nl