Scroll naar beneden voor meer informatie

 

Nieuwsberichten

28-11-2017

Meer dan de helft van de Nederlanders loopt onnodig lang door met fysieke klachten, meestal omdat ze hopen dat het vanzelf overgaat. Ook is het voor veel mensen onduidelijk of een verwijzing nodig is voor een bezoek aan de fysiotherapeut en of fysiotherapie onder de basisverzekering valt.

Dat blijkt uit het onderzoek Fysiotherapie:een kwantitatief onderzoek over fysiotherapie onder de Nederlandse bevolking, waarvoor 1.067 Nederlanders zijn ondervraagd.

Uitstelgedrag

Van de ondervraagden wacht 34 procent enkele weken tot een maand met een bezoek aan de fysiotherapeut, 22 procent blijft langer dan een maand doorlopen met klachten, of neemt helemaal geen contact op. De voornaamste reden voor dit uitstelgedrag is de hoop dat de klachten vanzelf overgaan. Anderen gaan liever eerst naar de huisarts of zien op tegen de kosten van een bezoek aan de fysiotherapeut.

Verwijzing

Over hoe je bij de fysio terechtkomt, bestaat sowieso onduidelijkheid. Meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) denkt voor de fysiotherapeut – altijd of in sommige gevallen – een verwijzing van de huisarts nodig te hebben. Dit klopt niet. Hoewel huisartsen kunnen verwijzen, is er in ons land sprake van ‘Directe Toegang Fysiotherapie’. Een verwijzing is daarom niet nodig (hoewel sommige zorgverzekeraars bij bepaalde chronische indicaties wél een verwijzing vragen).

Aanvullend verzekerd

34 procent van de Nederlanders denkt dat fysiotherapie onder het eigen risico valt. De helft van de respondenten geeft aan aanvullend verzekerd te zijn voor fysiotherapie.

Positief over fysiotherapie

Ondanks dat Nederlanders een bezoek aan de fysiotherapeut om verschillende redenen uitstellen, zijn ze zeer lovend over de beroepsgroep. Zeven op de tien respondenten ziet de fysiotherapeut als ‘dé specialist in houding en beweging’ en maar liefst 85 procent toont zich positief over de gekregen behandeling en geeft aan zich na afloop beter te voelen.

Drempel moet omlaag

“We zijn natuurlijk blij met de goede beoordeling”, zegt Guusje ter Horst, bestuursvoorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). “Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij het in de hand houden van de zorgkosten in Nederland. Uit eerder onderzoek bleek al dat hogere zorgkosten door ziekenhuisopname of operatie kunnen worden voorkomen door eerder naar de fysiotherapeut te gaan. Dit nieuwste onderzoek bevestigt dat we de mogelijkheden en meerwaarde van fysiotherapie nog beter onder de aandacht moeten brengen, bij zowel het brede publiek als bij huisartsen en specialisten. Zeker niet alleen vanwege de besparing op zorgkosten maar vooral in het belang van goede zorg in de buurt voor de patiënt.” 

BRONKNGF


18-11-2017.

Contracten 2018

Alle zorgverzekeraars moeten u nu een nieuwe polis hebben aangeboden voor het nieuwe jaar.  Naast de verplichte basisverzekering kunt u ook een aanvullende verzekering afsluiten. Fysiotherapie wordt voor een groot gedeelte uit de aanvullende verzekering vergoed en veel verzekeraars adverteren dan ook met hun aanbod fysiotherapie in de aanvullende verzekering. Het is goed om te weten dat fysiotherapie Daalmeer met alle verzekeraars weer een contract heeft afgesloten. In zo'n overeenkomst  zijn bepalingen opgenomen over kwaliteit,declaratieverkeer, inrichtingseisen, administratie en nog vele andere bepalingen. De zorgverzekeraar wil garanderen dat er voor een goede prijs, goede kwaliteit wordt geleverd. Een methode om te kijken of de fysiotherapeut doelmatig werkt is het vergelijken van het behandelgemiddelde van de praktijk met het landelijk behandelgemiddelde. De zorgverzekeraar meet dit via een behandelindex.

Spiegelinformatie

Fysiotherapeuten krijgen van zorgverzekeraars elk kwartaal of half jaar zogenaamde spiegelinformatie toegestuurd. Met deze informatie kan een behandelaar zien hoe zijn praktijk het doet ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde en eventueel bijsturen als hij te hoog zit. De gemiddelde index is 100. Dit staat symbool voor het landelijke gemiddelde. Een index boven de 100 geeft aan dat de therapeut gemiddeld meer behandelingen per klacht geeft dan zijn collega's. Bij een index onder de 100 behandel je minder vaak. De therapeuten krijgen geen inzage in de cijfers van andere praktijken, ze kunnen de index alleen narekenen op basis van hun eigen gemiddelde. 
De verzekeraars zeggen de behandelindex zorgvuldig te berekenen. Ze houden rekening met factoren als leeftijd, geslacht en zwaarte van de aandoening. Patiënten met een chronische indicatie worden anders gewogen dan patiënten met acute klachten.

Consequenties

Als je een aanvullend pakket voor fysiotherapie hebt afgesloten ga je er van uit dat je goed verzekerd bent. Maar fysiotherapeuten trekken aan de bel omdat ze de zorg niet meer kunnen garanderen. Dit betekent, sinds 2016, dat je niet zomaar onbeperkt fysiotherapie kunt krijgen omdat je je daarvoor verzekerd hebt.  Want als een fysiotherapeut te veel behandelingen geeft dan heeft dat consequenties voor zijn behandeltarief. Dit komt door de voorwaarden die de zorgverzekeraars koppelen aan de contracten met therapeuten. Zit je boven de behandelindex, dan krijg je een paar euro minder per behandeling en als de verschillen erg groot zijn dan moet de gehele praktijk een effectiviteitstraject volgen ( en zelf betalen) of wordt er voor het volgend jaar geen nieuwe overeenkomst aangeboden. Dit effect speelde al in 2016 en avrotros heeft daar toen ook een uitzending aan gewijd. Helaas zijn er voor 2018 geen veranderingen in het systeem en zeggen de verzekeraars nog steeds dat dit nodig is om efficiënte en kwalitatieve zorg te leveren.
Het zijn vooral de mensen binnen het systeem die zich met complexe en chronische klachten bij de therapeut melden, die de behandelindex negatief beïnvloeden. En dit zijn nu juist de mensen die de zorg het hardst nodig hebben. De fysiotherapeut moet echter continue zijn behandelindex bewaken. Dit geeft zeer ongewenste situaties binnen de behandelrelatie patiënt-klacht-fysiotherapeut maar waar wij helaas mee te maken hebben.
 Hierbij de link naar de uitzending van 2016 over de contracten 2017.
Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland praat in de studio over de gevolgen van de behandelindex voor de patiënt.

https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/11-10-2016/de-behandelindex/

03-11-2017

Nieuwe website

 

Als u al eens eerder onze website heeft bezocht zult u vanaf 1 november 2017 merken dat deze is aangepast. Hoofdreden is dat wij onze website en m.n. het verkeer via het aanmeldingsformulier wilde laten verlopen via een beveiligde website ( te herkennen aan het https symbool voor de titel van de website). Daarnaast was een nieuw "jasje" na 5 jaar ook geen overbodige luxe. We hopen dat u de informatie kunt vinden die u zoekt en voor opmerkingen en vragen kun u ons altijd mailen via ons email adres   praktijk@fysiotherapiedaalmeer.nl