Welkom bij Fysiotherapie Daalmeer
    

Behandeling van perifeer arterieel vaatlijden door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut


De behandeling van perifeer arterieel vaatlijden door een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeut bestaat uit een traject gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding, zoals beschreven in de KNGF-richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. Dit is een intensief traject van een jaar. Het doel is om de loopafstand te vergroten, gerelateerde gezondheidsrisico’s te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met andere aandoeningen van de patiënt (comorbiditeit) en/of andere beperkingen.
De patiënt wordt in de eerste periode 2 à 3 keer per week behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. De patiënt oefent ook thuis zelfstandig met bewegen. Tijdens de sessies met de fysio- of oefentherapeut wordt niet alleen fysiek getraind, maar wordt de patiënt ook begeleid naar een gezondere leefstijl. Een Chronisch ZorgNet therapeut is uitgebreid getraind in motiverende gespreksvoering en veelal Rookstop coaching om deze gedragsverandering effectief te begeleiden.
De patiënt en therapeut bekijken samen hoe voldoende bewegen en een gezondere leefstijl op een prettige manier een plek kunnen krijgen in het dagelijks leven van de patiënt. Zo kan de patiënt ook na het beëindigen van de behandeling de voordelen van de behandeling vasthouden.
Chronisch ZorgNet therapeuten beschikken over het hulpmiddel KomPas om samen beslissen te ondersteunen en zo tot een passende behandeling te komen. KomPas geeft op basis van behandeldata van vergelijkbare patiënten een voorspelling van het te verwachten behandelresultaat.
Lees meer over de wetenschappelijke onderbouwing van gesuperviseerde looptherapie als effectieve behandeling.
Een Chronisch ZorgNet therapeut met specialisatie perifeer arterieel vaatlijden is via de Zorgzoeker van DigiH makkelijk en snel te vinden in de woonomgeving van de patiënt.

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen