Welkom bij Fysiotherapie Daalmeer
    

Dry Needling

Triggerpoint dry needling is het behandelen van triggerpoints met behulp van dunne naalden. In onze praktijk worden steriel verpakte wegwerp naalden gebruikt. Het inbrengen van de naald in de  huid wordt bijna niet gevoeld. Nadat de naald in de huid is gebracht, wordt met de naald voorzichtig het triggerpoint aangeprikt. De aangedane spiervezels zullen hierop reageren met een spierschok. We noemen dit een Local Twitch Response (LTR). De spierschok wordt vaak gevoeld als een soort stroomstootje en wordt meestal goed verdragen. Het aantal LTR's dat tijdens een behandeling wordt opgewekt is afhankelijk van het triggerpoint. Soms zijn er 20 LTR's nodig en soms is het met 1 LTR klaar om een triggerpoint minder actief te maken. Er wordt niet langer behandeld als dat u kunt verdragen. Geef duidelijk aan bij de therapeut als het voor u genoeg is geweest.

Dry needling staat niet op zichzelf maar is een onderdeel van de behandeling. Met dry needling wordt er in het algemeen sneller resultaat geboekt dan met andere behandeltechnieken.
Dry needling is nog relatief nieuw in Nederland en ook nog niet alle artsen zijn hiermee bekend.
Dry needling mag door fysiotherapeuten worden toegepast wanneer zij hiervoor goed zijn opgeleid en alle examens met goed gevolg hebben afgelegd.

Risico's en gevaren
Triggerpoint dry needling is veilig. Complicaties komen zelden voor en gaan bijna altijd vanzelf over. 
Eventuele complicaties kunnen zijn:

·          blauwe plek, mensen met een verminderde bloedstolling hebben hier een iets grotere kans op.

·           infecties. Door het gebruik van steriele wegwerpnaalden is de kans op een infectie bijzonder klein. Mensen met een verlaagde weerstand   (bijv. na een ernstige ziekte of dor het gebruik van medicijnen zoals prednison) hebben een iets grotere kans op infectie.

·       toename van klachten of pijn. Na de behandeling kunt u tot enkele dagen een toename hebben van pijn. Schrikt u niet, dit gaat vanzelf over. Een warmtepakking kan soms wonderen doen.

·          slaperigheid of sufheid. Soms worden mensen slaperig of suf na een behandeling dry needling. Direct na de behandeling autorijden wordt dan niet door ons geadviseerd. Soms kan wat druivensuiker goed helpen na een behandeling.

·          Flauwvallen. Een enkeling is hiervoor gevoelig, maar weet dit meestal van zichzelf. Iedereen wordt liggend op de behandelbank behandeld om flauwvallen te voorkomen

  Angst voor naalden

Heeft  u angst voor naalden, geef dit dan duidelijk aan bij de therapeut. Samen met de therapeut kan overlegd worden of dry needling de juiste behandeling voor u is, of dat het beter is te kiezen voor een andere behandeling. U bent volledig vrij in het kiezen of u wel of niet wilt worden behandeld met dry needling en uw keuze zal dan ook altijd door ons worden gerespecteerd. Uw beslissing zal niet van invloed zijn op de rest van de behandeling. 

Meld voor de behandeling aan de therapeut als u:

·          bekend bent met een bloedstollingsziekte

·          medicijnen gebruikt die de bloedstolling remmen ( bloedverdunners)

·          een ernstige ziekte heeft doorgemaakt

·          een pacemaker of andere elektrische implantaten heeft

·          een hartaandoening heeft

·          een verhoogd infectiegevaar heeft

·          bij injecties wel eens bent flauwgevallen

·          allergisch bent voor kobalt of nikkel

·          zwanger bent

·          een besmettelijke aandoening heeft, zoals hepatitis B 
 
 
 
E-mailen
Bellen